Sirop pentru eliminarea parazitilor intestinali Nikvorm Bio Vitality, 60 ml, Hisimo

Macaw găină de vierme de capră

Conținutul

  Articolul 5 Produse agricole transformate Protocolul nr.

  cu atât mai bine să tratezi paraziții

  Articolul 8 Dovada de origine și cooperarea administrativă 1 Dovezile de origine eliberate corespunzător fie de Republica Albania, fie de un nou stat membru în cadrul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea se acceptă în țările în cauză, cu condiția ca: a dobândirea unei astfel de origini să confere tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare preferențiale prevăzute de ASA; b dovada de origine și documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării; c dovada de origine să fi fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

  Atunci când bunurile au fost declarate la import fie în Republica Albania, condiloame urologie într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în temeiul acordurilor preferențiale sau regimurilor autonome aplicate între Republica Albania și noul stat membru în cauză la acea dată, dovada de origine eliberată retroactiv în temeiul acordurilor sau regimurilor în cauză poate fi de asemenea acceptată, cu condiția să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

  Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, cel mai târziu la 1 ianuariecu noi autorizații eliberate în conformitate cu condițiile ASA. Articolul 9 Mărfuri în tranzit 1 Dispozițiile ASA pot fi aplicate mărfurilor exportate fie din Republica Albania în unul dintre noile state membre, fie din unul dintre noile state membre în Republica Albania, în conformitate cu dispozițiile Protocolului nr.

  papilloma virus sintomi cure